OrtakİK

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi
Web Tabanlı Yazılımı
25 yıllık insan kaynakları ve bilgi işlem deneyimine sahip Nötron Danışmanlık tarafından, tüm sektörlerin kullanımındadır...

about

Neden OrtakİK

Farklılıklarımız...

Web Tabanlı Uygulama
- Sıfır istemci bilgisayar kuruluşu
- Her yerden (bilgisayar, cep telefonu, tablet) ve her zaman güvenle kullanılabilir
- İK, Yöneticiler, Personeller kısaca herkes kullanabilir

Kullan yada Kullanma Birçok Özellik Var
- Disiplin
- Öneri
- Deneme Süresi Değerlendirme
- Sınav
- Zimmet
- Eğitim Değerlendirme
- Anket
- İzin Talep
- ...

Personel Dökümanlarına Hızlıca Ulaşın
Personele ait çeşitli dökümanları ( özlük (diploma, agi formu...), eğitim (sertifikalar...), disiplin (disiplin formu, olay yeri fotoğrafları, video'su...)...) uygulamada arşivlemek ve istenildiğinde bir tuşla ulaşabilmek mümkündür

E-mail, SMS Özelliği
- Bilgi, uyarı, hatırlatma ve güvenlik konularında 60 civarında e-mail
- İK, yönetici ve personelle arttırılmış, otomatik iletişim
- Örnek : Doğum Günü Kutlaması, İzin Hakedişi Bildirimi, Deneme Süresi Hatırlatma, İşe Giriş Bildirimi, Eğitim Hatırlatması, Ücret Değişikliği Bildirimi...

Rapor Tasarlayın
Uygulamadaki hazır raporları kullanabilir yada
Bilgilerden, kullanıcı kendi raporlarını, istediği alanlar ve filtreleme seçenekleri ile birlikte excel ortamına çıkartabilir

İş Akışlarını (Talep) Yönetin
- Firmadaki tüm İK taleplerini yönetin
- İzin, Fazla Mesai, Eğitim, Personel Talebi, Görev Seyahat Formu, Masraf Beyan, İş Avansı Talebi, Satınalma Formu gibi birçok formun elektronik ortamda personeller tarafından talep edilmesi, yönetici ve ilgililerin onayları ile iş akışından (workflow) geçerek, yönetilmesi mümkündür

Detaylı Güvenlik Yönetimi
- Ücret görebilme yetkisi
- Menü bazında görme, değiştirme, yeni kayıt, silme yetki yönetimi
- Şirket, işyeri, ekran, rapor bazında detaylı kullanıcı, kullanıcı grubu yetkilendirme seçenekleri bulunmaktadır
- Kullanıcıların yaptıkları tüm işlemler, saniye saniye kayıt altına alınmakta (loglama) ve istenildiği zaman raporlanabilmektedir

Portal (çalışan portali, self servis)
- İK çalışanları dışında, firmanızdaki personel ve yöneticilerin İK süreçlerine katılması sağlanmaktadır
- Bu şekilde personel kendi bilgilerine ulaşabilmektedir (bordro zarfı, izinler, eğitimleri, zimmetleri...)
- Yine yöneticiler, sadece kendilerine bağlı çalışanların belirli bilgilerine ulaşabilecektir
- Anket, Öneri, Duyuru, Eğitim Değerlendirme, Şirket Dökümanları paylaşımı gibi birçok konuda Portal uygulaması etkili şekilde kullanılabilir
- Personel tarafından talepler (izin, fazla mesai, iş avansı...) yapılabilecek ve yöneticileri tarafından onay işlemleri yapılabilecektir




52

Firma

8,600

Çalışan

%100

Memnuniyet


İletişim Bilgilerimiz

Ataşehir
İstanbul

0536 866 67 41